slider-01.jpg slide-14.jpg slide-09.jpg slide-03.jpg slide-04.jpg slide-05.jpg slider-06.jpg slider-07.jpg slider-08.jpg slide-11.jpg slide-12.jpg slide-13.jpg

Vítejte na stránkách výrobce detektorů plynů

Společnost DEGA CZ s.r.o. je předním výrobcem detekčních systémů „DEGA”. Zaměřujeme se především na kvalitu produktů, komplexní podporu a servis jak při návrhu a projekci, zavádění, tak v průběhu životnosti celého systému.

Nové ruční detektory

Do našeho sortimentu jsme přidali ruční detektory od společnosti Honeywell, které jsou certifikovány dle ATEX do prostředí s nebezpečím výbuchu "Ex".

 

Více informací na stránce Ruční Průmyslové Detektory

Nový produktový katalog 2012/2013

Vytvořili jsme pro vás nový produktový katalog, který obsahuje kompletní přehled všech našich současných produktů.

Elektrochemický senzor Katalytický senzor Infracervený senzor Polovodičový senzor

Kompaktní detektor plynu
DEGA05L-2-AC-x-yL

Detektor určen k ochraně zdraví a majetku osob v prostředí,
kde se může vytvořit kritická situace nahromaděním hořlavých
nebo oxických plynů. Detektor obsahuje senzor snímající
aktuální hodnotu koncentrace měřeného plynu v okolním
vzduchu a zobrazuje tuto hodnotu na LCD displeji detektoru.
Zajišťuje také případnou optickou a akustickou signalizaci a
přepnutí kontaktů relé (5x) odpovídajících danému stavu.

Detekce více než 200 hořlavých a toxických plynů

Digitální kompaktní ústředna DEGA UPA II L

Ústředna sloužící k napájení čtyř snímačů plynů a plnohodnotné
vyhodnocení 1-4. stupňové detekce (včetně detekce "PEL").
Je koncipována jako kompaktní zařízení s montáží na DIN lištu
do rozvaděčů nebo do DEGA boxu s reléovými výstupy (8x) a RS485/232.
Na ústředně jsou indikovány stavy všech snímačů včetně poruch pomocí
LCD displeje a světelných signálek. Ústředna je vybavena také akustickou
signalizací a kvitačním (odstavným) tlačítkem zvukové signalizace a funkcí
automatického hlídání kalibračních termínů.

Elektrochemický senzor Katalytický senzor Infracervený senzor Polovodičový senzor

Nová generace snímačů plynů DEGA NBx-yL II

Snímač obsahuje senzor zajišťující snímání vzduchu okolí
s následným převedením aktuální koncentrace plynu na
unifikovaný proudový signál 4 až 20mA. Snímač je možné
připojit k vyhodnocovacím ústřednám DEGA nebo ke
kompaktnímu detektoru plynů DEGA05.

Detekce více než 200 hořlavých a toxických plynů

Detektor plynu pro domácí použití HOME SECURITY

DEGA HBM Home (zemní plyn, propan-butan)
DEGA HBC Home (oxidu uhelnatý - CO)
DEGA FWL white/black (opticko-kouřový detektor požáru)
DEGA FBL white/black bezdrátový (opticko-kouřový detektor požáru)

Ruční detektory plynu PORTABLE GAS DETECTORS

DEGA PBx-CL II (ruční detektor hořlavých a výbušných plynů - zemní plyn, propan-butan, CNG/LPG, benzínové páry, a další)
DEGA PBC-EL II (ruční detektor oxidu uhelnatého-CO)
DEGA PBO-EL II (ruční detektor kyslíku - O2)

Havarijní ventily EMERGENCY VALVES

Havarijní ventil určený pro KOTLE na plynná paliva v nízkotlakém potrubním rozvodu plynu.
Ventil je proveden pro ruční otevírání (vytažení táhla ventilu) a elektromagnetické
uzavírání elektrickým impulsem.

Ventil doporučujeme používat s detektory výbušných a hořlavých plynů jako jsou:

  • DEGA 05 (kompaktní detektor)
  • DEGA UPA II (digitální kompaktní ústředna)
  • DEGA HBM Home (detektor plynu pro domácí použití)

Již v prodeji

nový snímač do zóny 2

DEGA NSx-yL II

 

> download manual <

Coming soon in 2015

There is a new product under development:

Gas Transmitter DEGA NSx-yL II LCD

 


Coming soon in 2015

There is a new product under development:

Gas Transmitter DEGA NSx-yL II LCD RE

 


Nejprodávanější produkty

Školení

icon2Instalace a Servis
detekčních systémů DEGA
8.2.2017 - PLNĚ OBSAZENO

icon2Instalace a Servis
detekčních systémů DEGA
9.2.2017 - POZVÁNKA

Pro velký zájem otevřen další termín!

icon1Školení projektování
detekce plynů
15.2.2017 POZVÁNKA

Distributoři a partneři

logo-adi logo-agri-komp logo-azd logo-pavus
logo-linde logo-dekra logo-pplyn
logo-kralupol logo-veolia
logo-skoda logo-ww logo-ftzu logo-sgs logo-cez

©2012 DEGA CZ s.r.o.,Malešická 2850/22c, 130 00 Praha 3, Česká republika, IČ: 279 02 943, DIČ: CZ 279 02 943
Všechna práva vyhrazena. Pravidla a užívání www.dega.cz